Centaury (Червен кантарион)

“Centaury е много подходящ за всички жени, които са неспособни да казват „не” .

Убедени, че са дошли на Земята само за да служат, жените Centaury никога не развиват така необходимото усещане за индивидуалност и предпочитат да живеят в сянката на някой друг или да слугуват някому.

Често жените Centaury са особено чувствителни – затова и поемат толкова задължения. Те се вживяват в притесненията на другите и се чувстват длъжни да предложат помощта си. Нерядко са жертви на силни или нагли личности, позволяват да им бъде „открадната” енергията и на това се дължи често измъчващото ги главоболие или почти хроничната им умора.

Кога да взема Centaury

 • Смятам, че е естествено и правилно да се жертваш за другите – не трябва да бъдем егоистки.
 • Понякога, дори да знам, че не мога да направя всичко, съм сигурна, че въпреки това ще кажа „да” на каквато и да е молба.
 • Опитвам се да правя всичко както трябва, защото така очакват от мен; обичам да ме хвалят, но съм склонна да се принизявам; ако ме укоряват, страдам много и се чувствам виновна.
 • Не обичам да харча много за себе си – преди това трябва да помисля за мъжа си и децата…
 • Когато съм сама се чувствам нищожна – предпочитам да бъда част от група и да следвам стъпки те на другите; не усещам собствената си идентичност.
 • Не че се чувствам по-нисша… по-лоша съм от другите, но го приемам.
 • Чувствам се съпричастна към другите, усещам техните страдания и искам да им помогна дори в ущърб на мен самата; обичам да служа някому
 • Случва ми се да се чувствам много изморена – по някога имам усещането, че по-силните хора ми отнемат енергия, но какво мога да направя?
 • Имам слаба воля, не успявам никога да се противопоставя и да изразя мнение; предпочитам да се приспособя към другите и да чакам да ми дават заповеди.
 • Не мога да казвам „не”!… Останалите го знаят и се възползват, но аз не съжалявам…
 • Понякога изпитвам усещането, че съм потискана; и на работното си място не отказвам да остана извън нормалното работно време; приемам всяко правило и го спазвам точно.

откъс от книгата “Жените и терапията на д-р Бах с цветовете на растенията” на  Барбара Мацарела

Можете да закупите книгата  от ТУК